img 2537

W ciągu 20 miesięcy okupacji sowieckiej ze wschodnich terenów ziem polskich, w czterech masowych deportacjach – 10 luty, 13 kwietnia i 20 czerwca 1940 roku oraz 21 czerwca 1941 roku wywieziono co najmniej 1,6 mln. Obywateli ( Rzeczypospolitej Polskiej ) na syberyjską tajgę i stepy Kazachstanu. Wywieziono ich w najbardziej nieludzkich warunkach dlatego umierali w czasie transportu. Rozłąka z ojczyzną sprawiła, że nękająca zesłańców bieda, głód, choroby i niewolnicza praca były dla nich jeszcze dotkliwsze. (fragment wystąpienia pana Ryszarda Marcinka z Związku Sybiraków - Oddział Terenowy w Głuchołazach). 

Niedzielne przedpołudnie 9 lutego 2020 roku było czasem smutnych wspomnień i

obchodów 80. rocznicy wywózki obywateli II Rzeczypospolitej na Sybir. W nocy z 10 na 11 lutego 1940 roku, przy wysokim mrozie, wiele polskich rodzin zostało siłą wsadzonych początkowo na sanie, a następnie do bydlęcych wagonów i wywiezionych na nieludzka ziemię. Przedstawiciele Związku Sybiraków Oddziału Terenowego w Głuchołazach wspólnie z Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim złożyli wiązanki kwiatów przy obeliskach upamiętniających ofiary tych smutnych czasów. Cześć pamięci ofiar tamtych dni. Grzegorz Rudecki