img 20191218 134427  kopia

Rozwój sieci oświetleniowej na terenie sołectw Gminy Głuchołazy realizowana jest cyklicznie i w poszczególnych sołectwach podejmowane są działania z tego zakresu w tych rejonach wsi gdzie występuje takie zapotrzebowanie. W dniach od 2 do 20 grudnia realizowana była inwestycja pod nazwą  „Dobudowa Oświetlenia w Pasie Drogi Powiatowej nr 1624 w Biskupowie Dz. Nr 475- I etap budowa 4 słupów oświetleniowych od słupa nr 477 w stronę słupa nr 205”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ”AMICAR” Mieczysław Kokurowski z Nysy. Projekt został opracowany przez

Projektanta Pana Zdzisława Turowskiego z Nysy. Dobudowa obejmuje 8 słupów oświetleniowych w Pasie Drogi Powiatowej nr 1624 w Biskupowie Dz. Nr 475. I etap obejmował budowę 4 słupów oświetleniowych. Całkowity koszt inwestycji I Etapu to 21 000,00 zł brutto z czego 6 000,00 zł zostało wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Biskupów oraz 15 000,00 zł z budżetu gminy. II etap zostanie zrealizowany w I kw. 2020r.                  Grzegorz Rudecki