Drukuj
Odsłony: 1387

img 1415

W dniu 26 września 2019 roku rozpoczęto prace budowlane w ramach zadania pod nazwą „Odbudowa historycznego ciągu pieszego Głuchołazy - Mikulovice” zlokalizowaną w Głuchołazach w ciągu ul. Andersa (od mostu kratowego na rzece Biała Głuchołaska do granicy państwa). Umowny termin realizacji zadania przypada na dzień 31 sierpnia 2020 r. W okresie od rozpoczęcia do stycznia 2020 roku wykonano min. korytowanie terenu pod drogę, stabilizacje gruntu, ułożono podbudowy z mieszanki z kruszywa i ułożono wiążącą warstwę z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz fragment

utwardzenia z kostki betonowej w okolicy przejścia przez tory kolejowe. To zaledwie ok. 40% całości inwestycji, a realizowane prace dzięki sprzyjającej pogodzie postępują w bardzo dobrym tempie. Warto pamiętać, że inwestycja obejmuje budę drogi publicznej klady D wyłącznie dla ruchu pieszo – rowerowego wraz z budową przejścia kolejowego przez tory. Wymieniony pas drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego będzie posiadał 3,5 m szerokości z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o szerokości 50 cm. Przy przejściu kolejowym nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Samo przejście przez tory posiadać będzie nawierzchnię z płyt typu „Mirosław” o konstrukcji z małogabarytowych płyt żelbetowych. Budowa przejścia prze tory związana będzie z wymianą szyn, wymianą podkładów kolejowych, wykonaniem oznakowania oraz budową muru oporowego, a także wykonaniem barierek ochronnych przy wejściu na tory. Przejęcie będzie oświetlone lampami solarnymi. Ponadto w okresie od stycznia 2020 do końca trwania umowy wykonana zostanie ścieralna warstwa z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz z uporządkowaniem terenu. W związku z tym, że ścieżka w chwili obecnej jest terenem budowy, a obecnie położona warstwa asfaltu jest warstwą wiążącą uprasza się o ograniczenie korzystania ze ścieżki do czasu zakończenia prac budowlanych. Dodatkowo zarówno inwestor czyli Gmina Głuchołazy jak i wykonawca czyli firma BUDBIS Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Konradowej uprasza o poszanowanie trwających prac budowlanych, a w szczególności o zastosowanie się do obowiązujących przepisów i niewjeżdżanie pojazdami samochodowymi na wylaną warstwę wiążącą asfaltu. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1 176 tys. zł. Koszty poniesione dotychczas to lekko ponad 328 tyś zł.                                                                                                                                            Grzegorz Rudecki