sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Sprawozdanie z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2019 r.

3. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2019 r.

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2019 r. oraz plany na 2020 r.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz
o udzielonych odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Medalu
"Za zasługi dla Gminy Głuchołazy".

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.

11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała