img 3177

Jaki los czekałby budynek dworca kolejowego Głuchołazy Miasto? Znacznie pomniejszona wartość jego funkcjonalności z uwagi na znikomy ruch kolejowy w naszym mieście oraz degradacja związana z niszczejącymi dachem, otoczeniem i wnętrzem budynku sprawiały, że nie był on atrakcyjnym miejscem w Głuchołazach. A przecież dworce kolejowe to pierwsza przestrzeń z jaką podróżni stykali się przyjeżdżając na wypoczynek, rehabilitację czy odwiedziny do Głuchołaz. Wpływ na taki stan rzeczy miał spadek popularności kolei, który

przede wszystkim dotknął małe dworce kolejowe powodując ich odizolowanie od obszarów rozwijających się. Dzięki podjętej w 2017 roku decyzji o podniesieniu atrakcyjności wybranych i zdegradowanych przestrzeni miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Gmina Głuchołazy uzyskała dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Wśród 16 projektów z województwa opolskiego na 3 miejscu znalazł się projekt Gminy Głuchołazy „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”. Dzięki przyznanym środkom finansowym zrealizowano założenie przywrócenia dla społeczności Głuchołaz i odwiedzających ją turystów obiektu dworca PKP Głuchołazy Miasto. W ramach wykonywanych prac przeprowadzono rozbiórkę istniejących nawierzchni betonowych wraz z betonowymi murkami oporowymi, a następnie wykonawca przystąpił do wykonania nowych posadzek z kostki granitowej drobnowymiarowej. Wykonana została również termomodernizacja obiektu, w ramach której wykonano takie elementy jak: wykonanie nowej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi, dachu, podłóg oraz ścian fundamentowych i przyziemia. Obiekt będzie ogrzewany paliwem ekologicznym – gazem. Dodatkowo wykonano instalację potrzebną do monitorowania obiektu i podłączono kamery zewnętrzne i wewnętrzne, które podniosą poziom bezpieczeństwa w rejonie dworca. W efekcie powstał nowy przyjazny osobom niepełnosprawnym obiekt użyteczności publicznej. Wykonawcą zadania jest firm Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał z Nysy. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pod nazwą: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej nr RPOP.10.02.00-16-0042/17. Zadanie nr 3 - Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wartość zadania ogółem 2 450 000 zł, Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 342 705, 77 zł .                                     Grzegorz Rudecki