Drukuj
Odsłony: 746

umg wallpaper
W związku z ograniczeniem dostępu interesantów do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wpłat z tytułu podatków i innych opłat należy dokonywać w banku lub innych instytucjach finansowych (Poczta Polska, inne punkty obsługi kasowej) lub przelewem elektronicznym  na poniżej podany numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego:

12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Wpłaty z tytułu podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na indywidualny numer bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.