pup nysa
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w celu zapewnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi osobom korzystającym z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie tut. urząd od dnia 17 marca 2020 roku zawiesza obsługę osobistą dla klientów PUP do odwołania. Obsługa odbywać się będzie tylko drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą usług elektronicznych.

 

Dokumenty można składać w urzędzie - poprzez wrzucenie do pojemnika ustawionego w holu przy wejściu do urzędu od ulicy Słowiańskiej.

 

Dokumenty należy włożyć do koperty, udostępnionej przy pojemniku. Na kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.

 

Przez Internet można m.in.:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna (REJESTRACJA INTERNETOWA) - https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
 • zarejestrować ofertę pracy,
 • przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • znaleźć ofertę pracy,
 • przesłać pismo do urzędu poprzez: platformę ePUAP adres skrytki: /pupnysa/SkrytkaESP
 • e-mail: sekretariat@pup.nysa.pl

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na strony internetowe Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie może odbyć się tylko na jeden z poniższych sposobów:

1. Internetowo, poprzez stronę www.praca.gov.pl - link do strony https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu

 

Wniosek o dokonanie rejestracji elektronicznej musi być podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Tylko w tym przypadku rejestracja elektroniczna będzie uważana za dokonaną.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do swojego konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie http://pz.gov.pl

 

1. W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej, można dokonać rejestracji pobierając i wypełniając poniższe dokumenty, następnie przesłać je pocztą na adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 19. Data stempla pocztowego będzie uznana za datę rejestracji. Niżej zamieszczone dokumenty można także złożyć w siedzibie Urzędu w specjalnie do tego przygotowanym miejscu - wejście główne do budynku Urzędu od ulicy Słowiańskiej. W holu znajduje się stanowisko, gdzie wypełnione dokumenty należy włożyć do koperty, zakleić ją, podpisać "Rejestracja, imię i nazwisko oraz nr telefonu", a następnie wrzucić do pojemnika. W celu potwierdzenia rejestracji pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

 

2. Dokumenty niezbędne do rejestracji (do pobrania w załączeniu oraz w siedzibie Urzędu w specjalnie do tego przygotowanym miejscu):

 • Karta rejestracyjna
 • Wniosek do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
 • Oświadczenie do rejestracji
 • Zaświadczenie o wykonywaniu pracy

 

W przypadku pytań dotyczących rejestracji proszę dzwonić pod następujące numery: 77 448 99 07, 77 448 99 14.

 

Uwaga!

Każda, nawet nie ubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem.

 

Informacje odnośnie rejestracji dostępne tutaj

 

Wykaz telefonów:

 1. Sekretariat - 77 448 99 11 e-mail: sekretariat@pup.nysa.pl
 2. Pośrednictwo pracy - 77 448 99 40
 3. Poradnictwo zawodowe - 77 448 99 46
 4. Szkolenia, KFS, Bony, Studia podyplomowe - 77 448 99 06
 5. Staże - 77 448 99 31, 77 448 99 22
 6. Dotacje - 77 448 99 47
 7. Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Dofinansowanie dla osób +50, Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 77 448 99 05
 8. Rejestracja - 77 448 99 07
 9. Obsługa cudzoziemców - 77 448 99 37

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Ministerstwo Zdrowia poinformowało że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym prosimy o powstrzymanie się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w celu m.in. uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

 

Uwaga stazysto:

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia emidemicznego i licznymi zapytaniami z Państwa strony dotyczacymi realizacji stażu informujemy, że:

 

1. W instytucjach/firmach, których działalność została ograniczona lub zawieszona stażysta powinien dostosować się do wprowadzonych przez Pracodawcę zmian.

 • jeśli Pracodawca czasowo zamknął firmę/instytucję, a Ty jesteś gotowy do świadczenia stażu zachowujesz prawo do stypendium;
 • jeśli Pracodawca ogrniczył czas pracy, Ciebie to ograniczenie również dotyczy z zachowaniem prawa do pełnego stypendium;

 

2. Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka do ukończenia 8 roku życia uczęszczającego do placówki oświatowej, która została zamknięta złóż do pracodawcy oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem analogicznie jak pracownik - zachowasz prawo do pełnego stypendium przez okres 14 dni.

 

Dodatkowe informacje: Staże - 77 448 99 31, 77 448 99 22