paragraf
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że od 16.03.2020r. do odwołania, wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego. Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

W celu uzyskania porady należy pobrać wniosek zgłoszeniowy porady (do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie - www.powiat.nysa.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej - bip.spnysa.nv.pl), wydrukować, wypełnić i podpisać własnoręcznie, zeskanować lub zrobić zdjęcie wniosku i wysłać na adres email: bok@powiat.nysa.pl Starostwa Powiatowego w Nysie.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawierający oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - "ustnie przez telefon".

 

Po otrzymaniu wniosku zostaną Państwo poinformowani o terminie uzyskania porady. 

 

O przywróceniu normalnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poinformujemy na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

 

Informujemy, że po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i przesłania jej na adres poczty elektronicznej bok@powiat.nysa.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

 

Numer kontaktowy w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej - 77 408 50 94
Więcej informacji na stronie - darmowapomocprawna.ms.gov.pl