Drukuj
Odsłony: 1017

granice um glucholazy 5
Od 21.03.2020 w celu ograniczenia przejazdów pracowników pracujących po obu stronach granicy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej wprowadziło książeczkę pracownika transgranicznego (wzór w załączeniu), do której policja czeska (na wjeździe/wyjeździe do RC) wbija pieczątki potwierdzającej fakt wjazdu/wyjazdu z RC (z datą).

Link do strony z wzorami dokumentów: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

Uwaga: pracownicy polscy, którzy wyjeżdżają do pracy w AUT lub DEU i wracają po tygodniu, nie są uznawani za pracowników transgranicznych, w związku z powyższym przy próbie wjazdu do RC będą zawracani.

Kierowcy międzynarodowego  transportu drogowego przy wjeździe do CZE powinni mieć zasłonięty nos oraz usta. Nie jest konieczne, aby to była maseczka!

https://www.mvcr.cz/clanek/typove-situace-pri-prekracovani-hranic.aspx

 

Sytuacje modelowe w odniesieniu do poszczególnych wyjątków.

W ten sam sposób traktowani są obywatele UE oraz obywatele Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii, Islandii oraz Wielkiej Brytanii.

Minister Spraw Wewnętrznych na podstawie Uchwały nr 203 rządu RC z dnia 13. marca 2020 roku

Ustanawia następujące wyjątki:

(….)

    13. Obywatel RC, który jedzie odebrać na lotnisko międzynarodowe swojego członka rodziny (potomstwo, rodziców, małżonka) – tylko po przedstawieniu biletu lotniczego/karty pokładowej

    • Wyjątek służy do zabezpieczenia transportu z lotnisk z państw sąsiednich, z których zawieszony jest zwykły transport regularny i co do zasady nie jest dostępne inne połączenie lotnicze

    • W samochodzie mogą razem z odbierany członkiem rodziny podróżować także inne osoby, które podróżowały razem z członkiem rodziny i które mogą wjechać na terytorium RC (!)

    • Jeżeli nie można postępować według tego wyjątku – proszę wejść na stronę mzv.cz (MSZ RC)-organizuje powroty obywateli UE.

    • Jeżeli chodzi np., o studentów w ramach Erasmusa w Niemczech nie ma możliwości ich odebrania przez rodziców – studenci mogą zapewnić sobie bez problemu transport do granicy z RC, gdzie ich rodzice mogą ich odebrać.

    do 27.3. ta sytuacja oraz sytuacja polegająca na odebrania pojazdu osobowego parkującego na lotnisku w kraju sąsiednim (dotyczy tylko obywateli czeskich) – tj. obywatel RC może pojechać na parking na lotnisku/przy lotnisku  odebrać samochód w asyście innej osoby (z logiki sprawy/logicznie).

Jednakże należy wypełnić oświadczenie o tranzycie (patrz strona web), udokumentować ten fakt biletem parkingowym z lotniska lub oryginalnego biletu lotniczego (kartą pokładową) lotu z danej destynacji. Cudzoziemiec jest zobowiązany dotrzymywać zasad ograniczenia swobody przemieszczania z uchwały rządu i minimalizować długość czasu przebywania w innym kraju. 

Link do wzoru oświadczenia: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

    14. Obywatel UE tranzytujący do swojej ojczyzny przez terytorium Republiki Czeskiej - należy udokumentować przynajmniej oświadczeniem o tranzycie

    • Wyjątek służy do umożliwienia przejazdu przez RC do domu obywatelom UE,

    • Uwaga -  ze względu na działania, które prowadzą na swoich granicach Polska i Słowacja, nie można zagwarantować wjazdu z RC na terytorium tych państw,

    • przede wszystkim oznacza to cały tranzyt lądowy (przez terytorium RC)

    •  do 27.3. ta sytuacja oraz sytuacja polegająca na odebrania pojazdu osobowego parkującego na lotnisku w RC (dotyczy przeważnie obywateli niemieckich) – tj. obywatel Niemiec może pojechać na parking na lotnisku/przy lotnisku  odebrać samochód w asyście innej osoby (z logiki sprawy/logicznie).

Jednakże należy wypełnić oświadczenie o tranzycie (patrz strona web), udokumentować ten fakt biletem parkingowym z lotniska lub oryginalnego biletu lotniczego (kartą pokładową) lotu z Pragi. Cudzoziemiec jest zobowiązany dotrzymywać zasad ograniczenia swobody przemieszczania z uchwały rządu i minimalizować długość czasu przebywania w innym kraju

Cestne_prohlaseni_o_tranzitu-CZ-EN-DE - tutaj

Knizka_preshranicniho_pracovnika-CZ-EN - tutaj

Zmiany dot. kontroli na granicy RC - tutaj