komunikat wojewody opolskiego 1

Przedłużono zawieszenie działalności w okresie od 26 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku:

1. placówek wsparcia dziennego,

2. centrów integracji społecznej;

3. klubów integracji społecznej;

4. dziennych domach i klubach seniora (w tym prowadzonych w ramach programu „Senior+”);

5. środowiskowych domach samopomocy;

6. warsztatach terapii zajęciowej;

7. żłobkach;

8. klubach dziecięcych

Całość polecenia znajdziecie Państwo tutaj.