rynek głuchołaz
Radni Rady Miejskiej w Głuchołazach większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Głuchołazy na 2020 rok. Głosowanie odbyło się podczas sesji w dniu 9 kwietnia br.

 

Chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Tym samym planowane na rok 2020 imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Kropka, czy weekendowe koncerty w Muszli Leśnej), zostały odwołane. Podobnie jest z wydatkami na promocję Gminy, czy realizację zadań oświatowych (media w szkołach, dowóz uczniów, wyjazdy na basen). Ograniczono także środki finansowe zaplanowane na funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy.

 

W ten sposób udało się zabezpieczyć kwotę 440 000 złotych.

 

Dodatkowo zmniejszono plan wydatków na realizację zadań majątkowych takich jak:

  • Budżet obywatelski o kwotę 200 tys. zł
  • Program zagospodarowania podwórek o kwotę 50 tys. zł
  • Zagospodarowanie turystyczne Łączek o kwotę 30 tys. zł (realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok)
  • Modernizacja wieży zegarowej o kwotę 30 tys. zł

 

Wprowadzając wymienione zmiany łącznie na pomoc przedsiębiorcom z terenu Gminy Głuchołazy zabezpieczono kwotę 750 000 złotych.

 

Czy jest to kwota wystarczająca? - Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo będzie trwała walka z koronawirusem powodującym chorobę COVID-19 oraz jak długo i w jakiej formie będą obowiązywały ograniczenia z tym związane. Dlatego nie jestem pewien, czy zabezpieczona na wsparcie przedsiębiorców kwota wystarczy. Nie wykluczone, że będziemy dokonywać kolejnych przesunięć w budżecie – mówi Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz.