um w głuchołazach 2
Informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Głuchołazach oraz jednostki podległe obsługują interesantów z zachowaniem środków ostrożności.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach obsługują klientów przy stanowisku znajdującym się na parterze budynku. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa interesanci obsługiwani są pojedynczo. Dotyczy to spraw załatwianych we wszystkich wydziałach.

 

Jednocześnie przypominamy, że Urząd prowadzi również obsługę klientów poprzez rozmowy telefoniczne oraz pocztę e-mail i e-puap.

Sekretariat – telefon 77 409 21 00

fax - 77 409 21 01

poczta e-mail - umig@glucholazy.pl

platforma e-puap.

Wydział Spraw Obywatelskich  - telefon 77 409 21 55 lub 77 409 21 56

Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 409 21 46

Wykaz pozostałych danych kontaktowych do Wydziałów dostępny jest tutaj – kliknij! http://bip.glucholazy.pl/34/142/telefony.html

Wszelkie wpłaty można dokonywać poprzez bankowość elektroniczną.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

 

Wpłaty z tytułu podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na indywidualny numer bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy także, że do odwołania na terenie miasta i sołectw Gminy Głuchołazy nie kursuje Bezpłatna Komunikacja Miejska.