img 2772
  
W związku z brakiem przepisów dotyczących szczegółowych zasad bezpiecznego uruchomienia od dnia 6 maja br. przedszkoli oraz żłobków Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński informuje, że aktualnie trwa analiza możliwości uruchomienia placówek w Gminie Głuchołazy.
 
W dniu wczorajszym (29.04) do wiadomości opinii publicznej Rząd przekazał jedynie wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi. Niestety do chwili obecnej nie opublikowano szczegółowych przepisów.
 
W tej sytuacji informuję mieszkańców Miasta i Gminy Głuchołazy, że aktualnie trwają działania mające na celu bezpieczne uruchomienie placówek w naszej Gminie.
 
Oczekujemy także na szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie.
 
Informuję również, że nasze placówki rozpoczęły sondaż telefoniczny. W rozmowie z rodzicami analizowane są kwestie związane z powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli na zajęcia opiekuńcze. Decyzja co do zasad funkcjonowania placówek na terenie Głuchołaz zapadnie we wtorek 5 maja.