big BANER naboryPOWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
- REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA - NOWOŚĆ;
- refundacja kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia;
- prace interwencyjne;
- staże.
 


Oferujemy profesjonalną pomoc w rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy.

JUŻ DZIŚ MOŻESZ RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY.

Środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć  na sfinansowanie:

 

- kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Szczegóły dotyczące poszczególnych form wsparcia oraz wnioski dostępne są na stronie www.pup.nysa.pl