biblioteka

Dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach ogłasza  dla mieszkańców Gminy Głuchołazy konsultacje społeczne w przedmiocie budowy budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach.

 

1. Przedmiotem konsultacji jest opis planowanego zamierzenia - budowa funkcjonalnego  budynku Biblioteki Miejskiej w Głuchołazach.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

·         Pierwszy, w dniach 11 stycznia 2016 do  25 stycznia 2016, przeprowadzenie ankiety na temat potrzeby budowy budynku biblioteki w Głuchołazach,

·          Drugi, 26 stycznia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury spotkanie mieszkańców Głuchołaz w celu przedstawienia koncepcji projektowanej biblioteki.

3. Punkt konsultacyjny mieści się w Centrum  Kultury w Głuchołazach.

ul. Boh. Warszawy 7 i  jest czynny w godzinach otwarcia Biblioteki w godzinach 8 – 18.00, 

4. Ankiety dostępne są w placówkach biblioteki (czytelnia, oddział dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych oraz na http://ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/16217/

 

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia konsultacji dostępne są na stronie internetowej Centrum Kultury w Głuchołazach.

 

Dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach Jan Ćwiek

 

 

Regulamin przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ http://www.bn.org.pl/download/document/1317030050.pdf

Kryteria przyznania Certyfikatu Biblioteka+

http://www.bn.org.pl/download/document/1317030082.pdf

 

Program:

Centrum Kultury w Głuchołazach ma zamiar złożyć wniosek do Instytutu Książki w Krakowie Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu ogłoszono nabór na zadania związane z budową, rozbudową, remontem oraz wyposażeniem budynku biblioteki.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

·         Dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów,

·         Stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,

·         Zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek,

·         Dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,

·         Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Wymogiem formalnym złożenia wniosku o sfinansowanie budowy biblioteki jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

·         Pierwszy, w dniach 11 stycznia 2016 do  25 stycznia 2016, przeprowadzenie ankiety na temat potrzeby budowy budynku biblioteki w Głuchołazach,

·         Drugi, 26 stycznia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury spotkanie mieszkańców Głuchołaz w celu przedstawienia koncepcji projektowanej biblioteki.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na http://ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/16217/

Ankiety w wersji papierowej dostępne są w placówkach biblioteki (czytelnia, oddział dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych).