DSC03774Uśmiechy na twarzach, zachwyt i przechodzące fale gromkich oklasków.


Tym charakteryzowała się IX Gala Młodych Mistrzów, która miała miejsce w dniu 27.01.2015 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Szulem wręczyli młodym sportowcom ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015.

Dodatkowo medale i dyplomy wręczali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Pan Adam Łabaza; Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Mariusz Migała oraz Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Andrzej Tokarz.

 

Uroczystość uświetnił występ młodych wokalistek naszej Gminy - Sandry Wąsiel i Mai Golec. Burmistrz Głuchołaz wyróżnił w tym roku 10 młodych sportowców naszej Gminy, których wysokie wyniki sportowe budzą nadzieję na osiąganie przez nich kolejnych rekordów życiowych, Polski, Europy, a może nawet świata.

W tej dziesiątce znaleźli się: Adrian Kowalski, Olimpia Kowszyn, Kamil Ganczarski, Michał Roner, Damian Sobkowicz, Anna Szymkowicz, Filip Buchert, Karolina Nowak, Klaudia Kronburg, a także Jakub Nalepa.

Młodzi mistrzowie otrzymali medale, dyplomy oraz stypendia finansowe.  

Ponadto Burmistrz Głuchołaz wyróżnił siedemdziesięciu siedmiu uczniów naszej gminy, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym okres w którym przyznano wyróżnienie. Ogólna kwota przyznanych stypendiów to blisko 26 000 zł.

Stwarzane przez władze naszej gminy warunki do uprawiania sportu przynoszą wymierne wyniki, którymi należy się chwalić. Wybudowane obiekty sportowe pozwalają kształtować wolę walki młodych sportowców przy zachowaniu zasad zdrowej rywalizacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że młodzi mistrzowie osiągają świetne wyniki sportowe a jednocześnie nie zaniedbują swoich obowiązków szkolnych.

Burmistrz Głuchołaz składa gorące podziękowania szanownym rodzicom i trenerom naszych mistrzów. To oni pomagają dźwigać ciężar żmudnej, codziennej pracy sportowej. Nagrodą dla nich jest duma z pociech. Wyróżnionym zawodnikom życzymy kolejnych sukcesów sportowych.