Drukuj
Odsłony: 14758

DSC04404
W samo południe na dzień 16 lutego 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński zaprosił przedsiębiorców z terenu Gminy Głuchołazy na spotkanie ukierunkowane na wymianę informacji i pomysłów, które dzięki możliwościom pozyskiwania funduszy europejskich mogłyby być zrealizowane. Przestronna sala widowiskowa Centrum Kultury w Głuchołazach pomieściła blisko 100 osób zainteresowanych przedsięwzięciami, które sprawią, że walory naszej gminy będą jeszcze bardziej sprzyjały inwestycjom przedsiębiorców lokalnych, ale również pozwolą stwarzać warunki sprzyjające inwestycjom spoza lokalnego środowiska. Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński wprowadził słuchaczy w tematykę spotkania przekazując głos Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego Panu Szymonowi Ogłazie, który zachęcał słuchaczy do korzystania z bogatej oferty  pozyskiwania funduszy europejskich.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi prezentacjami. Pierwszą z nich prowadził Zastępca Burmistrza Głuchołaz Pan Roman Sambor przybliżając uwarunkowania inwestycyjne  naszej Gminy, wspierając się danymi statystycznymi przygotowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Informacje te wskazywały w jakich sektorach na terenie Gminy Głuchołazy można zainwestować i gdzie istnieje szansa rozwoju przedsiębiorstw.

Kolejną prezentacje dotyczącą szkolnictwa średniego na terenie Powiatu Nyskiego przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie Pan Kazimierz Darowski. Zauważono w niej potrzeby Gminy Głuchołazy ukierunkowanej na turystykę, wskazując na uruchamianie takich profili szkół średnich, których absolwenci wpisują się w potrzeby ośrodków wczasowych, hoteli czy pensjonatów.

O przychylności i tworzeniu jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców naszej Gminy realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nysie zapewnił Starosta Nyski Pan Czesław Biłobran.

Ostatnią prezentacje pt. „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Opolskim RPO WO 2014 – 2020” przedstawił Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego Pan Roland Wrzeciono. Przekazane informacje przypomniały zgromadzonym słuchaczom o możliwościach pozyskiwania funduszy europejskich oraz uzyskiwaniu innych form wsparcia finansowego, które pozwoli min. na tworzenie nowych miejsc pracy a co za tym idzie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Na zakończenie spotkania głos zabrał również Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła wskazując na  wysiłki podległych mu jednostkek zmierzających do realizacji strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2016 – 2020.

Po przedstawieniu prezentacji głos zabierali lokalni przedsiębiorcy zadając pytania na które odpowiadali przedstawiciele jednostek samorządowych.

Na zakończenie Burmistrz Głuchołaz zaprosił wszystkich zgromadzonych na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Lasu. Pięknie przystrojony stół oraz przemiła obsługa sprawiły, że nikt nie mógł się oprzeć przygotowanym potrawom. Miła atmosfera sprzyjała w trakcie rozmów kuluarowych luźnej wymianie informacji, zadawaniu szczegółowych pytań oraz nawiązywaniu kontaktów. Z wypowiedzi uczestników spotkania wywnioskować należy, że jak najbardziej istnieje konieczność pielęgnowania takich spotkań, które pozwalają na integrację lokalnej przedsiębiorczości.