DSC05832

22 marca 2016. w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli instytucji zainteresowanych żywotnością ruchu turystycznego w Gminie Głuchołazy.

Urząd Miejski w Głuchołazach reprezentował Naczelnik wymienionego wydziału Paweł Szymkowicz, z ramienia Lasów Państwowych w spotkaniu uczestniczył Andrzej Kwarciak Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik oraz Prezes Głuchołaskiego Oddziału PTTK Jerzy Chmiel. W toku dyskusji oceniono aktualną sytuację szlaków w rejonie masywu Kopy Biskupiej i Góry Parkowej uznając ich prawidłowy przebieg i prawidłowe oznakowanie poza fragmentem niebieskiego szlaku na Górze Parkowej w rejonie Podlesia. W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności wyznaczenia trasy zastępczej na tym odcinku. Ponadto z uwagi na prowadzone prace zrywkowe drzewostanu zaistniała konieczność ponownego oznakowania niektórych fragmentów szlaków „żółtego” i „czerwonego”na Kopie Biskupiej. Termin zakończenia realizacji prac wyznaczono na 30 kwietnia 2016 roku. Koszta wyznakowania szlaków poniosą Lasy Państwowe.

DSC05820