Drukuj
Odsłony: 22356

01 PodlesieW budżecie gminy Głuchołazy na 2015r. na realizację programu Odnowa wsi została zarezerwowana kwota:  90 000,00 zł. W związku z przyznaną kwotą w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Głuchołazach i liderami programu z oszczególnych wsi został ogłoszony konkurs i opracowane zasady przyznawania środków finansowych przez gminę na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa.

Zasady przyznawania środków finansowych przez gminę oraz regulamin oceny złożonych projektów został zatwierdzony przez Burmistrza Głuchołaz (Wyciąg z protokołu Nr 9/2015 sporządzony z rozstrzygnięć podjętych przez Burmistrza Głuchołaz w dniu 14 stycznia 2015r.)  i  przekazany wszystkim sołectwom biorącym udział w programie.

W dniu 23.03.2015r. powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz komisja na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz po analizie złożonych projektów ustaliła wysokość dofinansowania.

Najbardziej premiowane były projekty o dużej  wartości kosztorysowej, dużym udziale własnym przy zaangażowaniu społeczności lokalnej w realizację projektu.

 Do konkursu komisja zakwalifikowała wszystkie 15 projektów jako zgodne z ogłoszonym regulaminem.

Nazwy projektów przedłożonych przez samorządy wiejskie w 2015r. do konkursu w ramach programu Odnowa wsi przedstawiały się następująco:                           

1.Sołectwo  Gierałcice  –  „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w  Gierałcicach, węzeł od słupa 511 i węzeł od słupa 520 ”,

2.Sołectwo Burgrabice –„Wyposażenie biblioteki i świetlicy wiejskiej w  Burgrabicach w urządzenia rekreacyjne, gry i sprzęt nagłaśniający”,

3.Sołectwo Biskupów –  „Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Biskupowie”,

4.Sołectwo Markowice – „Wykonanie WC w świetlicy wiejskiej w Markowicach (II etap)”,

5.Sołectwo Polski Świętów  – „Poprawa wizualizacji remizy straży pożarnej w Polskim  Świętowie”,   

6.Sołectwo Wilamowice Nyskie – „Wyposażenie placu zabaw  w  siłownię zewnętrzną ”,    

7.Sołectwo Sucha Kamienica  –  „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Sucha Kamienica”,  

8.Sołectwo Nowy Las – „Poprawa wizualizacji świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie – wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem budynku (I etap)”,

9.Sołectwo Charbielin – „Zagospodarowanie terenów przyległych do budynku świetlicy wiejskiej w Charbielinie – budowa wiaty grillowej”,  

10.Sołectwo Jarnołtówek – „Rewitalizacja kapliczki słupowej jako element zachowania dziedzictwa kulturowego (I etap)”,

11.Sołectwo Pokrzywna – „Odbudowa rowu melioracyjnego w miejscowości Pokrzywna”,   

12.Sołectwo Nowy Świętów  –  „Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego i terenu zielonego przy PSP Nowy Świętów”,  

13.Sołectwo Bodzanów – „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do obiektów  na stadionie gminnym  w  Bodzanowie” oraz „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Bodzanowie-Rudawa”,

14.Sołectwo Stary Las  - „Świetlica przyszłości – zakup projektora i nagłośnienia do sali spotkań przy rewitalizowanej świetlicy w Starym Lesie”,

15. Sołectwo Podlesie  –  „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Podlesiu (VI etap)”.

Wraz z konkursem gminnym na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu Odnowa wsi został ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Nysie konkurs powiatowy, do którego udział zgłosiło 7 sołectw z terenu gminy Głuchołazy tj. Bodzanów, Nowy Świętów, Stary Las, Podlesie, Charbielin, Jarnołtówek i Wilamowice Nyskie.

Dofinansowanie otrzymało 5 sołectw tj. Bodzanów, Podlesie, Nowy Świętów, Charbielin i Wilamowice Nyskie. Dofinansowania nie otrzymały 2 sołectwa tj. Jarnołtówek i Stary Las.

Poza w/w konkursem gminnym i powiatowym organizowanym w ramach programu „Odnowa wsi” w 2015r. został jeszcze zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Nysie konkurs pn. „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na 2015 rok”, w którym sołectwo Wilamowice Nyskie z gminy Głuchołazy zajęło I miejsce.

Za zajęcie I miejsca w tym konkursie sołectwo Wilamowice Nyskie otrzymało ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie nagrodę pieniężną w kwocie: 3 000,00 zł i ze strony Gminy Głuchołazy nagrodę pieniężną w kwocie: 1 000,00 zł , za którą został zakupiony do świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich na potrzeby sołectwa piec piekarniczy (konwekcyjno-parowy, elektryczny).