DSC06653

W dniu wczorajszym tj. 6 kwietnia 2016 roku w Urzedzie Miejskim w Głuchołazach odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. O powadze zdarzenia świadczyła obecność przedstawicieli władz Gminy w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Szula, Sekretarza Miasta Piotra Wierzbickiego reprezentującego Burmistrza Głuchołaz, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Adama Łabazy oraz Radnego Rady Miejskiej Szymona Pleszczaka. Ten ostani z uwagi na

posiadane doświadczenie podjął się opieki nad Młodzieżową Radą Miejską IV kadencji. Z uwagi na fakt rezygnacji ucznia Zespołu Szkół w Głuchołazach Szymona Siwca z działalności w Młodzieżowej Radzie Miejskiej powołano na jego miejsce ucznia tej samej szkoły, który uzyskał w kolejności największą liczbę głosów tj. Panią Karolinę Michałek. Na wstępnie wręczono młodym radnym listy gratulacyjne z tyutułu uzyskania mandatu Młodzieżowej rady Miejskiej oraz przedstawiciele władz kilkoma zdaniami powitali ich zapewniając wszelką pomoc w realizacj działań. Po tej oficjalnej części nadszedł czas pierwszych propozycji, pierwszych wyborów, głosowań i uchwał.  W przeprowadzonych głosowaniach niejawnych ukonstytuowało się Prezydium, w skad którego weszli

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Pan Szymon Biliński,

Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Pani Natalia Bujak,

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej Pani Oliwia Brzozowska.

Ponadto powolano Komisję Rewizyjną w której zadania realizować będą: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Joanna Dorosz; Zastępca Przewodniczącej Komiski Rewizyjnej Pani Karolina Michałek oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Piotr Dziedzic.

Przedstawiciele powołanego Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej dziękując za oddane na nich głosy zapewnili o swym zaangażowaniu w działaność na rzecz społeczności lokalnej. Tak więc czekamy na podejmowane inicjatywy oraz aktywność przynajmniej na takim poziomie jak modzieżowi radni poprzedniej kadencji, która poprzeczkę ustawiła na wysokim poziomie.