DSC04975

Na dzień 27 kwietnia 2016 roku przypada termin XIX Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Znany jest już porządek obrad. Jednym z punktów jest informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu regulaminu przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2015r.

Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przygotował zestawienie wskazując konkretne kwoty na poszczególne zadania. W 2015 roku wyróżniono łącznie nagrodami oraz stypendiami za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych 10 zawodników lokalnych klubów i stowarzyszeń sportowych, wydatkując kwotę 13 000 zł. W oparciu o obowiązujący regulamin przyznawania dotacji organizacjom i kubom sportowym z budżetu Gminy Głuchołazy w 2015 roku wydatkowano kwotę 383 870 zł. Te kwoty wskazują jednoznacznie, że sport w naszej Gminie ma rację bytu. Dzięki dotacjom znaczna liczba klubów i stowarzyszeń sportowych uzyskuje środki pozwalające zapewnić podstawowe potrzeby zawodników oraz ich dynamiczny rozwój.

 DSC03880