PUP dla pracodawców html 2c145c85Wszystkich pracodawców zapraszamy do składania wniosków na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych:

  • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób 50 plus

 W zamian za zatrudnienie dojrzałego pracownika pracodawca może skorzystać nawet 11.100 zł.

  • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ZUS w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia.

Zatrudniając młodego pracownika pracodawca może otrzymać refundację kosztów części jego wynagrodzenia nawet do 26.000 zł.

  • Staże

     

Chcesz „sprawdzić” przyszłego pracownika i przygotować do pracy w Twoim przedsiębiorstwie. Przyjmij osobę na staż. Nie ponosisz żadnych kosztów.

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem osób wejdź na stronę www.pup.nysa.pl - zakładka „Aktualności” i złóż wniosek.

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem osób wejdź na stronę www.pup.nysa.pl - zakładka „Aktualności” i złóż wniosek.

Więcej informacji można uzyskać:

Leszek Woźny -specjalista ds. programów, tel. 77 448 99 19 (dofinansowanie wynagrodzenia osób 50+)

Marcin Kardela - specjalista ds. programów tel. 77 448 99 05 (refundacja kosztów wynagrodzenia osób -30)

Agnieszka Chomyn- specjalista ds. programów tel. 77 448 99 31 ( staże)