Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Każdy wiek ma swoje chwile". Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej.