- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.

- Prowadzenie hospicjum domowego.

- Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.

Czytaj więcej