Drukuj
Odsłony: 10288

 DSC07791

W dniu dzisiejszym Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński reprezentując Gminę Głuchołazy podpisał trójstronne porozumienie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego RPO WO 2014 – 2020. W siedzibie lidera Projektu partnerskiego pn. „Strażacy ochotnicy – przygotowanie na zagrożenia” tj. Oddziale Wojewódzkim

Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Opolu ul. Budowlanych 1 zebrali się przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z siedzibą w Warszawie, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Opolu oraz przedstawiciele 15-stu OSP z sołectw z rejonu województwa Opolskiego. Trzecią stronę w porozumieniu reprezentowali burmistrzowie 14-stu gmin oraz Prezydent Miasta Opola. Złożone pod porozumieniem podpisy umożliwiają uruchomienie procedur zakupu piętnastu specjalistycznych pojazdów ratowniczo – gaśniczych za kwotę przekraczającą 800 tys. zł. za jednostkę. Pojazd współfinansowany przez Gminę Głuchołazy trafi do OSP w Jarnołtówku, która w ostatnim czasie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na chwilę obecną spośród OSP funkcjonujących na terenie Gminy Głuchołazy tylko OSP Gierałcice i OSP Jarnołtówek zostały włączone do wymienionego systemu, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym. Ogółem wkład Gminy Głuchołazy to blisko 300 tys. zł. Bezwzględnie zakup wymienionego pojazdu to kolejny krok władz Gminy do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego w jej terytorialnym zasięgu.