DSC07898 

5 maja 2016 roku w Wilamowicach Nyskich Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński gościł w ramach Konwentu Burmistrzów i Wójtów powiatu nyskiego najwyższych przedstawicieli starostwa i gmin z tego terenu. W toku prowadzonych obrad podjęto takie tematy jak

plany remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2016 roku oraz przewidziane w tym kierunku działania. Element ten omówił Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Arkadiusz Jagieło. Ponadto goście zaproszeni mieli okazję zapoznać się z rynkiem pracy i jego aktualną sytuacją na terenie naszego powiatu. Wstępnie omówiono również udział poszczególnych gmin w przypadającym na czerwiec Święcie Gmin Powiatu Nyskiego. Na imprezie tej przewidziane są prezentacje dorobku kulturalnego poszczególnych gmin, gdzie jedną z zaproponowanych form mogą być stoiska wystawiennicze.