mms 20160509 182016

9 maja to data, która w historii głuchołaskich przedszkoli zapisze się jako dzień wielkiego zwycięstwa i sukcesu. To właśnie dzisiaj, w Polskiej Akademii Nauk – Pałac Staszica w Warszawie odbył się VIII Kongres Edukacji Przedszkolnej, na którym nasze przedszkola zastały wyróżnione „Nagrodą Jakości im. Ireny Dzierzganowskiej”. Jak można przeczytać w korespondencji,

zarówno Publiczne przedszkole nr 1 im. „Bajka”  jaki Publiczne Przedszkole nr 2, zgodnie z procedurą II recertyfikacji złożyło dokumenty i uzyskało szczególną akceptację kapituły „Partnerskie Przedszkole”.   Spełnienie wymagań do II Recertyfikacji Ogólnopolskiego Programu „Partnerskie Przedszkole” wymagało ogromnego wysiłku całej społeczności przedszkolnej. Na wymienionym Kongresie Burmistrza Głuchołaz reprezentował Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Krystyna Kubiszyn. Przedszkola reprezentowały Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im.”Bajka” Marzena Zyśk wraz z Kazimierą Kłakowicz oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 Beata Widziszowska wraz z Zastępcą Dyrektora Danutą Dudą. Uzyskanie wymienionych recertyfikatów wskazuje na podtrzymanie wysokiego stopnia przygotowania i zaangażowania kadry wymienionych placówek wychowawczych naszej Gminy.