glucholazy panoramaPrzedstawiamy Państwu prezentację pokazującą najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 roku dzięki właściwemu gospodarowaniu środkami pozyskiwanymi min. z funduszy europejskich.

Pamiętajmy jednak o zasadach współfinansowania przedsięwzięć, gdzie każda inwestycja wymaga od jednostek występujących z wnioskiem o dofinansowanie posiadania środków własnych. Nie łatwe to zadanie. Jednak prezentowane w okresie wcześniejszym informacje zamieszczane na łamach dziennika o zasięgu wojewódzkim wskazują Gminę Głuchołazy w pierwszej dziesiątce Województwa Opolskiego w płaszczyźnie pozyskiwanych funduszy europejskich przeznaczonych na realizację zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Pozyskana kwota przekracza 220 mil. zł.

 

Prezentacja