Drukuj
Odsłony: 11718

z5778117QStraz graniczna copy

Od dnia 4 lipca do 2 sierpnia została przywrócona kontrola graniczna na przejściach granicznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku. Burmistrz Głuchołaz informuje, że w Gminie Głuchołazy przejścia wyznaczone do przekroczenia granicy to:

Konradów – Zlate Hory; Głuchołazy – Mikulovice (drogowe), Głuchołazy - Mikulovice (kolejowe) oraz Sławniowice – Velke Kunetice. W wymienionych przejściach granicznych należy spodziewać się kontroli granicznej. Przekroczenie granicy w innym miejscu stanowi wykroczenie zagrożone grzywną. Warto pamiętać o posiadaniu przy sobie w trakcie przekraczania granicy dokumentów tożsamości uprawniających do przekroczenia granicy, którymi są dowód osobisty oraz paszport. Dotyczy to również dzieci będących pod opieką dorosłych. Burmistrz Głuchołaz zwraca szczególną uwagę na poruszanie się szlakami górskimi wytyczonymi na Kopie Biskupiej. Z uwagi na fakt wytyczenia niektórych szlaków wzdłuż linii granicy państwowej uprasza się aby z nich nie schodzić. Treść rozporządzenia regulującego czasowe przywrócenie kontroli granicznej znajdziecie państwo pod nizej wymienionym linkiem:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną