loga UE

Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy!

 

W ramach organizowanego 10 lipca br. „Święta Gór Opawskich” serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stanowiska promującego opracowywany

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji ‑ zaplanowaniu i podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy.

Dodatkowo uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Obecni na stoisku przedstawiciele gminy oraz osoby reprezentujące wykonawcę projektu udzielą Państwu odpowiedzi na wszystkie intrygujące pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

 

Dodatkowo będzie możliwość wypełnienia ankiety dającej możliwość wskazania widzianych przez Państwa problemów gminy oraz oceniającej dotychczasowo wykonane przez wykonawcę projektu prace, które w efekcie pozwoliły na wyznaczenie obszaru zdegradowanego naszej gminy. 

Wyniki ankiet posłużą rzetelnemu opracowaniu dokumentu,

który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców gminy Głuchołazy.

 

Ankietę można także wypełniać za pośrednictwem strony: http://goo.gl/forms/b1KMOZqLlWQVK4ja2