Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pn. "Wsparcie zdrowia i rozwoju dzieci z niepełnosprawnością". Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.