W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 197/2016/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 14 lipca 2016 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy - VII nabór”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 31 500,10 zł. Kwota dotacji wyniosła 26 755,09 zł, z czego kwota 15 750,05 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 11 025,04 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków Powiatu Nyskiego oraz Gminy Głuchołazy. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 103,489 Mg.

 

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 16 sierpnia do 23 września br. W projekcie wzięło udział 18 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 8 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 10 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała z nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

 

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą znane w styczniu 2017 r.