11W dniu Komisji Edukacji Narodowej Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wręczył dyplomy uznania pracownikom oświaty, którzy w ostatnim okresie wyróżnili się w swojej pracy. Przy słowach uznania dla wyróżnionych Burmistrz Głuchołaz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem oraz

Przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Mariuszem Migałą złożył życzenia pogody ducha oraz pasji przekazywania wiedzy młodym pokoleniom Polaków. Wyróżnieni dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Głuchołazy mieli okazję przy kawie i ciastku wymienić doświadczenia oraz przybliżyć problematykę zawodu.