Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

  • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej  terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
  • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
  • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
  • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
  • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
  • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy

Więcej