Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną część programu profilaktycznego - pismo informacyjne - więcej