00Trudno jest podać precyzyjną liczbę ludzi zaangażowanych na całym świecie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z danych szacunkowych możemy powiedzieć, że na całym świecie jest to liczba od kilku do kilkunastu milionów ludzi. Wolontariat organizowany  na poziomie lokalnym, krajowym, i globalnym jest zjawiskiem niecodziennym i wynika z naturalnego odruchu człowieka utożsamiającego się z osobami potrzebującymi pomocy. Doceniając niezwykle cenny gest jakim jest bezinteresowna pomoc w 1986 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiono

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W 2016 roku przypada on na dzień 5 grudnia. W głuchołaskim Centrum Kultury, w dniu 9 grudnia odbyła się IX edycja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Organizatorem tego wydarzenia było Głuchołaskie Centrum Wolontariatu (GCW) działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński otwierając uroczystość skierował podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w działalność GCW oraz do darczyńców, bezinteresownie wspierających wolontariuszy. Słowa Edwarda Szupryczyńskiego zostały poparte wręczeniem wyróżnień dla sponsorów i osób wspierających wolontariat. Drobne upominki wręczono wolontariuszom, bez których cała idea nie miałaby racji bytu. Nagroda Honorowego Wolontariusza „Anioł dla Anioła” została przyznana Pani Małgorzacie Pietroń, za całokształt działalności na rzecz potrzebującym. Podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu otrzymały również: Ewa Kajak - założycielka i wieloletnia koordynatorka GCW oraz Amelia Gomez - obecny koordynator GCW.  Uroczystość uświetnił występ grupy wokalno - teatralnej, której koordynatorami i opiekunami są Małgorzata Wiśniewska - Sowiak oraz Dorota Rytko. Całości dopełniło wydanie z tej okazji biuletynu „WOLONTARIAT 2016”, który został przygotowany i zredagowany przez grupę dziennikarską GCW pod opieką koordynatora Małgorzaty Dobranowskie j- Kuchna. Przygotowanie spotkania i obsługa możliwe było dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz przy pomocy Małgorzaty Kuliny - Sury oraz Alicji Szewczyk.  Galeria foto Alicja Szewczyk.