43580

Nazwy Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL nie trzeba specjalnie przedstawiać. To najstarszy w Głuchołazach klub kolarski opierający swoją misję na trzech hasłach: „Promocja regionu o zasięgu ogólnopolskim”, „ Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia” oraz „Promocja kolarstwa i turystyki rowerowej”. Imprezy organizowane przez działaczy KTUKOLU mają swoją rangę przez co są znane w całym kraju oraz poza jego granicami. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 grudnia 2016 roku

uczestniczył jako gość zaproszony w podsumowaniu czterdziestego drugiego sezonu kolskiego, który jak mówią sami działacze należy zaliczyć do udanych. Uroczystość podsumowująca sezon odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. W krótkiej charakterystyce działalności klubu w mijającym roku nie może zabraknąć kilku podstawowych informacji opartych o liczby, za którymi stoją ludzie czyli zawodnicy działacze  KTK KTUKOL. 2016 rok to: udział w 47 zawodach kolarskich organizowanych na terenie całego kraju oraz w Czechach, 7 licencji zawodniczych zdobytych przez zawodników klubu, wiele tytułów rangi mistrzowskiej, 140 000 kilometrów przejechanych przez zawodników, udział w licznych maratonach kolarskich (szosowych i MTB), oraz 5 wykonanych norm na II-gą klasę sportową przez zawodników klubu. Te przedstawione w skrócie części składowe działalności klubu wskazują na jego dobre zorganizowanie oraz fantastycznie realizowaną pracę zespołową, koordynowaną przez doświadczonych działaczy. Pozytywnym aspektem działalności klubu jest podpisane w dniu 9 grudnia 2016 roku porozumienie między KTK Ktukol, a Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. prof. Marii Bildwin. Ma ono na celu aktywizację seniorów na rzecz środowisk sportowo – turystycznych Gminy Głuchołazy poprzez współorganizację wyścigów kolarskich, turystycznych rajdów kolarsko – pieszych, oraz innych przedsięwzięć sportowo – turystycznych organizowanych przez obie strony. Połączenie sił przez tak prężne środowiska oraz wspaniały strategicznie pomysł, aby propagować turystykę kolarsko – pieszą wśród seniorów stanowiących ponad 50% mieszkańców Gminy Głuchołazy pozwala postawić teorię, że przed KTK KTUKOL co najmniej 42 kolarsko – turystyczne sezony. Bez wątpienia udany sezon i jak co roku rodzinna i ciepła gala. Liczymy na kolejne edycje organizowanych przez klub imprez cyklicznych, a zawodnikom, ich rodzicom oraz działaczom klubu życzymy samych sukcesów promujących Gminę Głuchołazy. 

 

Galeria foto Mirosław Szołdrowski i Bogusław Monczyński