Drukuj
Odsłony: 8632

DSC03913

 

W dniu 15 grudnia 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przewodniczył spotkaniu koordynacyjnemu z udziałem służb i instytucji mających wpływ na utrzymanie porządku publicznego w okresie świątecznym. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, oraz

Ochotniczych Straży Pożarnych z Jarnołtówka i Charbielina wypracowali formy współdziałania przy organizacji ruchu w rejonie miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna, a także w centrum miasta. Przedstawiciel Lasów Państwowych oraz ks. proboszcz z Parafii Jarnołtówek omówili zakres wykonanych prac w związku z organizowaną Pasterką na polanie Cichej Doliny. Ponadto omówiono formy doraźnej pomocy osobom starszym, samotnym i bezdomnym organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Określono również formy zachowania czystości na terenie miasta jak również zabezpieczenie dróg gminnych i powiatowych w przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych w związku z opadami śniegu lub silnym mrozem. Po omówieniu czynności do realizacji ustalono formy łączności oraz tryb wzajemnego powiadamiania. Życząc mieszkańcom Gminy Głuchołazy spokoju w okresie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku mamy nadzieję, ze omówione przypadki sytuacji alarmowych nie zaistnieją.