Drukuj
Odsłony: 18286

02 20160919 130259

Popierane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego działania nauczycieli głuchołaskich szkół w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji przyjęły się na gruncie Szkoły Podstawowej nr1 w Głuchołazach. Placówka ta wzięła udział w projekcie „MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” zorganizowanym w ramach programu ERASMUS + (POWER SE) przez

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt polegał na odbyciu przez grupę nauczycieli szkoleń zagranicą. Do grupy nauczycieli, którzy wzięli udział w takich szkoleniach zakwalifikowały się panie: Agnieszka Kulpa-Orzeł, Iwona Kurowska-Rogalska, Sylwia Alasińska, Małgorzata Witos i Wioletta Zych.

Nauczycielki opracowały projekt pt: „SZKOŁA BLIŻEJ EUROPY”, który uzyskał akceptację Agencji Narodowej (obecnie FRSE). W trakcie szkolenia nabyły nowych umiejętności i kompetencji związanych z innowacyjnym nauczaniem i uczeniem się języka angielskiego w szkole podstawowej.