DSC06275

Muzeum Powiatowe w Nysie stało się w piątek (10 marzec 2017) miejscem, w którym Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura wręczyła min. Burmistrzowi Głuchołaz Edwardowi Szupryczyńskiemu certyfikaty „produkt lokalny” za

„Park Zdrojowy” w Głuchołazach oraz „Szlak Złotych Górników” w Głuchołazach. Uroczystość uświetnił występ głuchołaskiego Chóru Capricolium działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, którego dyrygentem jest mgr Adam Dziurowski. Wśród zgłoszonych kilkudziesięciu produktów w takich kategoriach jak: sztuka, rękodzieło, produkt spożywczy, usługa, zespół artystyczny, wydarzenie / impreza czy produkt turystyczny / obiekt turystyczny/ obiekt zabytkowy certyfikat uzyskało 53 podmioty. Najwięcej bo aż 26 certyfikatów przyznano stowarzyszeniom, firmom, instytucjom i osobom wywodzącym się z Gminy Głuchołazy. Lista przyznanych certyfikatów znajduje się po linkiem: http://ksiestwo.nysa.pl/produkt-lokalny-lista-produktow/ . W ramach bezpłatnego spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór zainteresowani mogli uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z poddziałania 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. promocja kultury i produktów lokalnych (z uwzględnieniem zasad ubiegania się o przyznanie grantu). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców wielu gmin Powiatu Nyskiego. Nie mały odsetek stanowili przedstawiciele Gminy Głuchołazy. Uzyskana wiedza posłuży w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięć mających na celu min. promocję walorów Gminy Głuchołazy. Być może wśród słuchaczy byli przedstawiciele firm i instytucji, które w najbliższej przyszłości zostaną docenione przyznaniem certyfikatu „produkt lokalny”.