DSC09318

Grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie przy współpracy z firmą EDUNECT po raz trzeci zorganizowało Gminny Konkurs Ortograficzny. Posiłkując się doświadczeniem z lat poprzednich w przyjaznych pomieszczeniach szkolnych udało się stworzyć atmosferę, w której uczestnicy nie odczuwali stresu. Jedną z form rozładowania niepożądanego napięcia było

odczytanie przez gości zaproszonych oraz opiekunów szkolnych tekstów, których zarówno wymowa jak i pisownia były poważnym wyzwaniem. Ponadto nowością było wykorzystanie oprogramowania firmy Edunect, z którą szkoła w Bodzanowie współpracuje od kilku lat. Dzięki tej nowatorskiej inicjatywie usprawniono przebieg samego konkursu oraz zaoszczędzono sporą ilość papieru. Wśród uczestników konkursu znaleźli się przedstawiciele następujących szkół podstawowych z: Jarnołtówka, Polskiego Świętowa, Starego Lasu, Gierałcic, Nowego Świętowa, Bodzanowa, Gierałcic, Biskupowa, Burgrabic, PSP nr 1 i PSP nr 2 z Głuchołaz. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: uczniowie klas III dla których przygotowano do rozwiązania 154 zadania oraz uczniowie klas IV – VI, których test obejmował 198 zadań na każdego ucznia. Łącznie uczestnicy rozwiązali 5626 zadań. W kategorii klas III z pośród 12 rywalizujących uczniów najlepszymi okazali się: I miejsce zajęła Oliwia Midor- 94% poprawnych odpowiedzi z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie; na II miejscu uplasowała się Supińska Monika, która udzieliła 89% poprawnych odpowiedzi z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie. III miejsce zajęła Czykinowska Weronika udzielając 88% poprawnych odpowiedzi z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie. W kategorii klas IV – VI najlepszą znawczynią ortografii okazała się Zuzanna Ćwiek udzielając 98% poprawnych odpowiedzi reprezentująca Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach; II miejsce zajęła Zuzanna Śliwa z wynikiem 94% poprawnych odpowiedzi z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie. Na III miejscu ex aequo z wynikiem 93% poprawnych odpowiedzi Świetlikowski Bartosz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie oraz Brandys Jakub reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica. Gminny Konkurs Ortograficzny w Bodzanowie uświetniła mieszkanka Głuchołaz, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pisarka literatury dziecięcej Pani Barbara Reszka. Prezentacja twórczości, osiągnięć i autorski odczyt gościa specjalnego pozwolił w trakcie rywalizacji choć na chwile przenieść się uczestnikom konkursu w inny, pogodny świat. Rywalizacja w trakcie imprezy była jedynie bodźcem, który miał spowodować jeszcze większe zainteresowanie poprawna pisownią wśród uczniów szkół podstawowych. Wygranym stał się każdy uczestnik konkursu z uwagi na utrwalenie niełatwych zasad polskiej pisowni. Brawa dla organizatorów, których zachęcamy do podtrzymania rokrocznej rywalizacji w tej niełatwej dziedzinie.