Konsultacje w sprawie projektów statutów Sołectw -

więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej