Drukuj
Odsłony: 2440

logo NKJiG

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, w ramach aktywizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie  PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2 -  PROMOCJA KULTURY I PRODUKTÓW LOKALNYCH  (PROJEKT GRANTOWY)  realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W ramach spotkania

omówione zostaną zasady i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych (wniosek o powierzenie grantu, załączniki do wniosku).

MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

30.05.2017. godz. 10.00 - URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE - Rynek 1, Sala posiedzeń;

31.05.2017. godz. 10.00 - GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAMIENNIKU - ul. Słoneczna 7;  

01.06.2017. godz. 12.30 - MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI w  KORFANTOWIE - Rynek 10;

02.06.2017. godz. 10.00 - URZĄD GMINY W SKOROSZYCACH - ul. Powstańców Śląskich 17.

Program spotkań informacyjno - konsultacyjnych  organizowanych przez NKJiG w dniach  od 30.05.2017. do 02.06.2017. w ramach aktywizacji, w zakresie: zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych - z uwzględnieniem procedur ubiegania się o powierzenie grantu: 

1.   Przywitanie uczestników spotkania.

2.   Ogólne zasady i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy, z poddziałania 19.2

3.   Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 

• przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych, z uwzględnieniem procedur przyznawania grantów.

4.   Przerwa.

5.   Omówienie dokumentów aplikacyjnych oraz zasady ich wypełniania.

6.  Stosowane kryteria oceny dla wniosków o powierzenie grantu.

7.   Dyskusja.