Aktualności

Więcej
Gmina Głuchołazy przystąpiła do programu #zdalnaszkola. Urzędnicy, w porozumieniu ze szkołami z terenu Gminy Głuchołazy, wnioskują o sfinansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli!

Więcej
Informujemy, że z dniem dzisiejszym (1.04) obowiązuje zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w sprawie pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami bądź dzierżawcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza poprzez wprowadzenie zmniejszenia stawek czynszu.

Więcej
Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchołazy,
w związku z obecną sytuacją stanu epidemii w całym kraju i związanym z tym zakazom zgromadzeń, z przykrością muszę poinformować Państwa, iż w tym roku nie odbędzie się uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i ubogich, organizowane od wielu lat we współpracy Burmistrza, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Parafialnego Zespołu Caritas w Głuchołazach.

Więcej
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie i załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany jest podpisem elektronicznym. To potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

Więcej
W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte. Rząd wprowadza nowe restrykcje, zakazy i nakazy w związku z koronawirusem. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych. 

Więcej
Jesteś Przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i z uwagi na panującą sytuację w kraju  chcesz zawiesić, zamknąć  prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą? Sprawdź jak i kiedy możesz tego dokonać. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie: www.biznes.gov.pl, pod linkiem:

Więcej 

"Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia! Zastanów się, czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia" - podał na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.

Apel ten kierowany jest także do mieszkańców naszej gminy. Głuchołaska Straż Miejska prawie każdego dnia otrzymuje informacje, że w godzinach dopołudniowych młodzież szkolna w grupach chodzi po sklepach, parkach czy przebywa na osiedlowych placach.

WięcejInformujemy, że w poniedziałek, 30 marca, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach odbyło się spotkanie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie finansów Gminy i Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców.

Więcej
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami - "Marszałkowskie Talenty"

Więcej
Zmiana czasu już w najbliższy weekend! W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z zimowego na letni. Przypominamy, 29 marca nad ranem przesuwamy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00. Tym samym śpimy o godzinę krócej.

WięcejW Górach Opawskich biura oraz ośrodki turystyczne – hotelarze, gospodarze agroturystyk, przewoźnicy czy przewodnicy przeżywają trudne chwile. Dzieje się tak w całym kraju, ale nam, mieszkańcom Gminy Głuchołazy szczególnie leży na sercu los naszych przedsiębiorców.

Więcej
Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Więcej

Przedłużono zawieszenie działalności w okresie od 26 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku:

1. placówek wsparcia dziennego,

2. centrów integracji społecznej;

3. klubów integracji społecznej;

4. dziennych domach i klubach seniora (w tym prowadzonych w ramach programu „Senior+”);

Więcej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również