Aktualności

Więcej

Nikt nie spodziewał się tak wielkiego wyróżnienia dla głuchołazianki Barbary Morajko. W dniu 26 września 2019 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, za sprawą głuchołaskiego Chóru Wrzos wybrzmiałoGaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!”. W ten sposób po raz 13 otwarto uroczystość inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach (UTW w Głuchołazach). Z uwagi na

Urząd Miejski w Głuchołazach – Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych, osoby ubiegające się o wydzierżawienie w dniach od 28.10.2019 r. do 03.11.2019 r...

więcej

Więcej

Społeczność sołectwa Jarnołtówek cieszy się nowym obiektem użyteczności publicznej. W dniu 27 września 2019 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z uczennicom szkoły Karoliną Zawada, wykonawcą zadania właścicielem firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” - Grzegorzem Chmielakiem oraz w obecności sołtysa wsi Jarnołtówek Dawida Kowola, ks. proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Jerzego Waindzoch i społeczności szkolnej z

Więcej

Pomimo zmienności pogody, która towarzyszyła uroczystemu otwarciu Parku Miejskiego pn. „Ogród Zmysłów” zaproszeni goście i mieszkańcy Głuchołaz nie zawiedli i licznie stawili się w dniu dzisiejszym (27 września 2019 roku) o godzinie 11.00. Wśród gości zaproszonych w imieniu Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego byli: liczna delegacja Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej

W związku z przypadającą na dzień 1 września osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz przypadającym na dzień 17 września Międzynarodowym Dniem Sybiraka upamiętniającym jednocześnie sowiecką napaść na Polskę, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przyjął w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz głuchołaskich przedstawicieli Związku Sybiraków. Spotkanie przebiegało w atmosferze

Więcej

Nie przypadkowo pracownicy Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (CK im. KOU) wybrali dzień 21 września 2019 roku na wielkie głuchołaskie wydarzenie. W Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu do Miasta Orderu Uśmiechu przyjechali przedstawiciele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu w osobach Marek Michalak – Kanclerz Kapituły, Ewa Chrobak – Sekretarz Kapituły oraz ks. Piotr Sadkiewicz – Członek Kapituły, aby wręczyć Order Uśmiechu mieszkance miejscowości Almería w Hiszpanii Marii Corricondo. Maria jest instruktorem narodowego tańca

Informujemy, że w dniach 15-16.10.2019r. odbędzie się pierwsze szkolenie komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy” w module „Moje finanse i transakcje w sieci”.

więcej

Więcej
W imieniu  Marszałka Województwa Opolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie oraz Burmistrza Gminy Paczków serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu tj. w IV Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 27-28 września 2019 r. w Paczkowie.

Więcej
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019 r. ogłosił II edycję konkuru "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" - etap wojewódzki. Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Więcej

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zbierających runo leśne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przedstawia ulotkę informacyjną dotycząca postępowania przy zatruciu grzybami.

Więcej

Więcej
Umicore zbuduje w Nysie zaawansowany technologicznie zakład produkcji materiałów akumulatorowych i zatrudni wielu wykwalifikowanych pracowników. Firma rozpoczęła kolejny etap rekrutacji na 9 stanowisk kierowniczych, między innymi: kierownik jakości, kierownik IT czy kierownik logistyki.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - tutaj

 

WięcejW dniach 14-15 września w gościnnym Ośrodku Banderoza w Głuchołazach odbył się Turniej Szachowy o Puchar Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu p. Marka Michalaka. W turnieju udział wzięło 36 miłośników królewskiej gry. Organizatorem turnieju było Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach wspólnie z właścicielem Kompleksu Turystycznego „Sudety” Ośrodek Banderoza p. Jackiem Laskowskim. Przy organizacji turnieju pomagała także Akademia Szachowa Speed Chess Jarosław Dąbrowski. Turniej został podzielony na

Więcej 

Tytuł: Jarnołtówek walczy o 100 000 zł w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim!!!

Kwota ta zostanie wykorzystana na sfinansowanie w 2020 r. pięciu wielkich imprez (w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów), które zorganizuje Urząd Marszałkowski wespół z Gminą Głuchołazy i Samorządem Wsi w Jarnołtówku, a będą to kolejno: