Aktualności

Więcej

Znane z realizacji wielu projektów muzycznych Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (CK im. KOU) w dniu 6 listopada gościło na swojej scenie uczestników kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Religijnej. Zgodnie z regulaminem w konkursie mógł wziąć udział każdy, kto chciał zaprezentować swoje możliwości instrumentalno – wokalne. Jury w składzie

Więcej
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów zaprasza na VI SESJĘ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW dn. 12.11.2019 o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

więcej

Więcej

Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy. Rozpoczął się czas jesienno-zimowej aury. Związany z tym spadek temperatur niesie za sobą zagrożenia, które najdotkliwiej odczuwają osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, byśmy nie pozostawali nieczuli na los takich osób i zadbali o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może

Więcej
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie FIO 2020 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Więcej

Niektórzy obchodzą Halloween, a uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zorganizowali Dzień Dyni. Uczniowie poznali ciekawostki na temat historii, uprawy oraz właściwości zdrowotnych dyni. Późna jesienią większość uczniów na zajęciach wykonuje ozdoby z liści, kasztanów i żołędzi. A tu oryginalnie – główna atrakcja były dynie. Dynie posłużyły jako sprzęt sportowy, materiały plastyczno – techniczne, liczmany oraz

Więcej

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "uDOSTĘPniacze . Celem Konkursu było uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 73/2019/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2019”.

Informujemy, że w dniach 28-29.11.2019r. odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy” w module „Kultura w sieci”.

więcej

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, zwaną dalej „LSR”, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Więcej informacji o konkursie dostępne w tutaj.

Więcej

Straż Miejska Głuchołazy... pomaga, przypomina, ostrzega. Informacja !!!

W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach ul. Wyszyńskiego – droga krajowa nr 40/ przypominamy, że znajdujące się tam oznakowanie poziome – linia krawędziowa ciągła, wyznaczająca krawędź jezdni, oznacza

Więcej

Trwa nabór do formowanego w Brzegu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia

Więcej

Informujemy, że w dniach 24-25 października 2019 r. w godzinach 8.00-15.00 odbędzie się trening pk. „Sudety – 19”, w trakcie którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Głuchołazy.

„OGŁOSZENIE ALARMU” - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

„ODWOŁANIE ALARMU” - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

                                                                                                                                      Burmistrz Głuchołaz

Więcej

Blisko osiemsetletnia historia Głuchołaz sprawia, że wiele miejsc w ich rejonie ma swoją historię. Takim właśnie zakątkiem jest rejon przyległy do koryta rzeki Biała Głuchołaska stanowiący ciąg ulicy Andersa za mostem kratowym. Do początku XX wieku funkcjonowała tam Mikulovicka Promenada (Niklasdorfspromenade) – droga, którą mieszkańcy Głuchołaz przemieszczali się do pobliskich Mikulovic. Ta historia oraz obecne tendencje integracji transgranicznej spowodowały powrót do pomysłu odbudowy tej drogi w postaci ciągu pieszo – rowerowego. Na potrzeby zrealizowania tego zadania Gmina Głuchołazy przystąpiła do

Więcej
ZAWIADOMIENIE
- w dniu 31 października 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.