Aktualności

Więcej
Udało się ! Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna działająca przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Głuchołazach otrzymała grant na realizację projektu, w ramach konkursu Fundacji Orlen "Moje miejsce na Ziemi Edycja II". Pracownicy świetlicy  Pani Agnieszka Danieluk- Zyśk oraz Karolina Wojnarowska na uroczystej gali w Katowicach z rąk Prezesa Orlenu Pana Daniela Obajtka odebrały gratulacje oraz dyplom uznania.

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do BIOAGRA SA – największego w Polsce producenta bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy.

 

W związku z dynamicznym rozwojem BIOAGRA SA poszukuje osób do pracy w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice” na następujących stanowiskach:

Więcej

Mój poniedziałkowy telefon do skarbnika naszego Miejsko Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach Ryszarda Mochonia miał być jednym z wielu jakie wykonujemy w działalności zarządu. Niestety tym razem było inaczej. Usłyszałem załamany drżący głos i słowa „wytruto mi pszczoły”, jak możesz przyjedź. Rzuciłem wszystko, wsiadłem do samochodu, w głowie miałem najróżniejsze wyobrażenia co mogło być powodem zatrucia. Był poniedziałek 21 października, o tej porze roku nie wykonuje się zabiegów agrochemicznych zagrażających pszczołom. Pasieka znajduje się w ogrodzonym przydomowym sadzie na terenie

Więcej

Znane z realizacji wielu projektów muzycznych Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach (CK im. KOU) w dniu 6 listopada gościło na swojej scenie uczestników kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Religijnej. Zgodnie z regulaminem w konkursie mógł wziąć udział każdy, kto chciał zaprezentować swoje możliwości instrumentalno – wokalne. Jury w składzie

Więcej
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów zaprasza na VI SESJĘ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW dn. 12.11.2019 o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

więcej

Więcej

Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy. Rozpoczął się czas jesienno-zimowej aury. Związany z tym spadek temperatur niesie za sobą zagrożenia, które najdotkliwiej odczuwają osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, byśmy nie pozostawali nieczuli na los takich osób i zadbali o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może

Więcej
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie FIO 2020 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Więcej

Niektórzy obchodzą Halloween, a uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zorganizowali Dzień Dyni. Uczniowie poznali ciekawostki na temat historii, uprawy oraz właściwości zdrowotnych dyni. Późna jesienią większość uczniów na zajęciach wykonuje ozdoby z liści, kasztanów i żołędzi. A tu oryginalnie – główna atrakcja były dynie. Dynie posłużyły jako sprzęt sportowy, materiały plastyczno – techniczne, liczmany oraz

Więcej

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "uDOSTĘPniacze . Celem Konkursu było uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 73/2019/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2019”.

Informujemy, że w dniach 28-29.11.2019r. odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy” w module „Kultura w sieci”.

więcej

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, zwaną dalej „LSR”, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Więcej informacji o konkursie dostępne w tutaj.

Więcej

Straż Miejska Głuchołazy... pomaga, przypomina, ostrzega. Informacja !!!

W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach ul. Wyszyńskiego – droga krajowa nr 40/ przypominamy, że znajdujące się tam oznakowanie poziome – linia krawędziowa ciągła, wyznaczająca krawędź jezdni, oznacza

Więcej

Trwa nabór do formowanego w Brzegu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia