Aktualności

 

W dniu 11.02.2016. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przekazał zestawienie uczniów głuchołaskich gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach gminnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Więcej

Pełne zestawienie uczestniczących w konkursach poniżej w tabeli.

uearimrWięcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

WięcejUśmiechy na twarzach, zachwyt i przechodzące fale gromkich oklasków.


Tym charakteryzowała się IX Gala Młodych Mistrzów, która miała miejsce w dniu 27.01.2015 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Szulem wręczyli młodym sportowcom ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015.

Dodatkowo medale i dyplomy wręczali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Pan Adam Łabaza; Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Mariusz Migała oraz Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Andrzej Tokarz.

Więcej
Na dzień 8 stycznia 2016 roku przypadła podniosła chwila
. W głuchołaskiej sali ślubów Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował trzy pary „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Tej chwili towarzyszyła muzyka skrzypcowa wykonana przez nauczyciela skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach mgr Mariannę Kozak. Odznaczone pary to: Henryka i Stanisław Bławiccy z Głuchołaz; Genowefa i Zbigniew Podgórny z Bodzanowa; Alfreda i Adolf Kubikowie z Głuchołaz.

Więcej
Wpisany w kalendarz imprez cyklicznych, z tradycjami i zawsze z wysoką frekwencją finał Przeglądu Zespołów Jasełkowych po raz XIII zaistniał na deskach lokalnego Centrum Kultury.

 

Więcej  Kolejna, już 49. edycja biegu narciarskiego Jizirska 50 , ze startem i metą w Bedřichovie, odbyła się w dniach 8,9,10 stycznia br. Z uwagi na brak pokrywy śnieżnej na trasach prowadzących przez uroczy krajobraz Gór Izerskich, organizatorzy przygotowali sztucznie naśnieżoną trasę po okręgu o długości 4 km. Z uwagi na zgłoszenie się ponad 5000 zawodników na wszystkie biegi imprezy zdecydowano się na skrócenie dystansu poszczególnych biegów i wypuszczanie zawodników partiami po 400 osób.

WięcejZ okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach

zapraszają na podróż do bajecznej krainy
radości. Przewodnikami będą dzieci-uczniowie
klasy 3a, Szkoły Podstawowej nr1.

 

 Plakat Dzień Babci i Dziadka

 

WięcejZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Głuchołazach

 zawiadamia,

 że w dniu 27 stycznia 2016r. o godz.1100

 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej

Więcej

Dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach ogłasza  dla mieszkańców Gminy Głuchołazy konsultacje społeczne w przedmiocie budowy budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach.

WięcejPOWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
- REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA - NOWOŚĆ;
- refundacja kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia;
- prace interwencyjne;
- staże.
 

Harmonogramy odbioru odpadów na styczeń - czerwiec 2016 roku dla:

Gminy,

Miasta

Więcej Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2016 r. działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowany w budynku położonym w Głuchołazach, Aleja Jana Pawła II 24 ( pomieszczenia  Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej).

konsultacje spoleczne
ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Celem konsultacji będzie zaprezentowanie założeń STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Spotkanie odbędzie się:
30 października 2015 r. w godzinach 13:00-14:30
w Urzędzie Miejski w Głuchołazach
przy ul. Rynek 15

 

Zaproszenie dla mieszkańców

Zaproszenie dla przedsiębiorców