Aktualności

 Więcej

Odwiedzający nasze miasto turyści jak i mieszkańcy Głuchołaz oraz miejscowości pobliskich będą mogli w niedługim czasie skorzystać z nowoczesnego dworca na terenie Głuchołaz. Od blisko miesiąca trwają prace remontowe budynku dworca kolejowego Głuchołazy Miasto, który po zakończeniu prac da schronienie podróżnym. Pierwszy etap inwestycji obejmuje

 Więcej

Wskazówką poziomu integracji poszczególnych sołeckich społeczności są imprezy organizowane na ich terenie. Ma tu znaczenie zarówno poziom organizacyjny jak również liczba uczestników w wydarzeniu. Największym wyróżnieniem dla organizatorów imprezy jest wysoka frekwencja mieszkańców sołectwa, a dodatkowym elementem wysokiego poziomu satysfakcji jest obecność mieszkańców okolicznych miejscowości. Biorąc powyższe pod uwagę

Więcej

Najczęściej uczęszczany szlak na masyw Kopy Biskupiej (890 m n.p.m.) został wzbogacony o kolejny drogowskaz. Idąc na Kopę od strony Jarnołtówka, tuż nad byłym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Ziemowit, tuż przy altanie wypoczynkowej, pojawił się kolejny „Opawski Ludzik”. Jego głównym zadaniem jest

Więcej informacji dostępnych w PDF - tutaj

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

 

Zasady organizowania staży w 2019 r.

 

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy (po 15.06.2019 r. okres odbywania stażu będzie ulegał skróceniu),

 

- minimalny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obsługa gastronomiczna Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej "KROPKA" i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" w dniach 19-21 lipca 2019 r. 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 Więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi funkcjonuje w Głuchołazach od 45 lat. Z tej okazji Zarząd Klubu zawnioskował o przyznanie przez Radę Miejska w Głuchołazach medalu Zasłużony dla Gminy Głuchołazy dla pierwszego prezesa klubu Pana Władysława Sanowskiego. Wśród Gości zaproszonych,

 

Więcej

- Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym

 

Po raz trzynasty rozegrane zostały w Głuchołazach Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym. Mistrzostwa odbyły się 01.06.2019 roku w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. Głównym organizatorem Turnieju był Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, na którego zaproszenie przyjechały kluby z

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

Więcej

GMINA GŁUCHOŁAZY Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROGRAMU

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Tylko 9 gmin z Województwa Opolskiego zostało zakwalifikowanych do wymienionego powyżej programu rządowego. W dniu 31 maja 2019 r. burmistrz Głuchołaz pan Edward Szupryczyński podpisał umowę na wsparcie finansowe naszej gminy w wysokości 30 174,32 zł w zakresie

Więcej
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Prudniku i Sądzie Okręgowym w Opolu  Prezes Sądu Okręgowego w  Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Głuchołazach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Opolu 1 ławnik

- Do Sądu Rejonowego w Prudniku 2 ławników

więcej

 Więcej

W ramach Ogólnopolskiego Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego uczestnicy wydarzenia zdobywają Pradziada (1491m n.p.m.), Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) oraz Zlaty Chlum (891m n.p.m ). Finał wydarzenia miał miejsce 25 maja 2019 roku. Nowatorski projekt realizowany jest od 2018 r. i zakłada zdobycie pieszo lub rowerowo w ciągu kilku lat wielu gór Euroregionu Pradziad, w tym

Więcej

Kalendarium dostępne w formacie PDF - tutaj

Więcej
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 dla gminy Głuchołazy dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

W związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim, przekazujemy oświadczenie Wojewody Opolskiego w tej sprawie.


Treść oświadczenia dostępna tutaj.