Aktualności

 

WięcejW bieżącym roku zostaną oddane do użytku toalety przy jednym z budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie. Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowany jest przez firmę Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław. Całkowity koszt realizacji tego

WięcejDla mieszkańców nowo powstałych osiedli domków jednorodzinnych w rejonie Głuchołaz , których ostateczny kształt zobaczymy może za kilkanaście lat ważnym elementem jest oświetlenie ulic. To jeden z podstawowych elementów podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców, a co za tym idzie ich poziom życia na terenie Gminy Głuchołazy. Kierując się dobrem mieszkańców tych osiedli Gmina Głuchołazy zakończyła właśnie pierwszy etap budowy oświetlenia na ulicach Witolda Lutosławskiego i Stanisława Ornowskiego. Zadanie pod

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 497.000,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 12 do 19 lutego 2020 roku. Pracodawca ubiegający się w 2020 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Na rok 2020, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. 

Zgodnie z § 1 ust.2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/60/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,Prawo składania propozycji zadań przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głuchołazy”.      

Więcej

Z dniem 31 stycznia 2020 roku dr Paweł Szymkowicz – wieloletni Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu zakończył pracę w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych urzędników głuchołaskiego samorządu, pomysłodawca i organizator największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń promujących nasze miasto, a także społecznik, Radny Powiatu Nyskiego, działacz i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz. Burmistrz Głuchołaz w imieniu swoim i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach serdecznie dziękuje za wiele lat wspólnej pracy na rzecz społeczności Gminy Głuchołazy życząc jednocześnie pasma sukcesów zarówno w działalności zawodowej jak i w życiu prywatnym. Pawle – dziękujemy!

Jednocześnie Burmistrz Głuchołaz ogłosił konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Szczegóły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. 

Więcej

Opisywana w poprzednich nr Głuchołaskiego Informatora Samorządowego inwestycja Gminy Głuchołazy dotycząca utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów nabiera kształtów. Jej uroczystego otwarcia w dniu 31 stycznia 2020 roku dokonali przedstawiciele władz samorządowych w osobach : Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała przedstawiciel administracji rządowej Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Poseł na Sejm RP Rajmund Miler, proboszcz

Szanowni Państwo,

 

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.

 

W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.

Więcej

21 i 22 stycznia to w kalendarzu Dzień Babci i Dziadka, ale to tylko daty umowne. Takie święta obchodzimy przez cały rok. I właśnie 29 stycznia 2020 roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zaprosili swoje babcie i swoich dziadków do Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. Na zaproszenie licznie odpowiedziały ukochane babcie i dziadkowie co sprawiło, że

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2020 roku - ogłoszenie wyników

Więcej informacji znajduje się w zakładce "Czysta Gmina" lub -tutaj

Informacja o podpisaniu umowy dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Szanowni Państwo, PFRON i NFZ prowadzą prace techniczne oraz negocjują projekt porozumienia w zakresie wymiany danych pomiędzy Systemem Obsługi Wsparcia dofinansowanego ze środków PFRON (SOW) i rozwiązaniem informatycznym NFZ wspierającym procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

więcej

Więcej
Szanowny Rolniku!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nysie oraz Grupa Azoty ZAK S.A zapraszają na bezpłatne szkolenie informacyjne

więcej

Więcej

Informujemy, że w LUTYM oraz w MARCU 2020r. odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy”. Termin szkoleń w lutym: - 28.02.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. Termin szkoleń w marcu: - 02.03.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. - 03.03.-04.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w godzinach 800 – 1400 . Popołudniowe szkolenie trwać będzie w godzinach 1400 – 2000. - 05.03.-06.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w

W dniu dzisiejszym około godz. 03:00 doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej w stacji redukcyjnej gazu przy ulicy Powstańców Śląskich w Głuchołazach.
Na miejsce została wezwana